Smútočná väzba

Smútočná väzba kvetín je vyjadrením úcty, lásky a vďaky za život pri poslednej rozlúčke našich blízkych. Viažeme pre Vás smútočné kytice, vence zo živých a umelých kvetov, rôzne spomienkové aranžmány a iné.

Viazanie kytíc

Smútočná väzba kvetín je vyjadrením úcty, lásky a vďaky za život pri poslednej rozlúčke našich blízkych. Viažeme pre Vás smútočné kytice, vence zo živých a umelých kvetov, rôzne spomienkové aranžmány a iné.